Walkaway 和Walkaround VSP技术在东海深层气田中的应用
高顺莉,胡森清,鲁法伟,王小刚,张国栋,姜雨,刘春锋
Application of offshore Walkaway and Walkaround VSP for deep gas field in East China Sea basin
GAO Shun-li,HU Sen-qing,LU Fa-wei,WANG Xiao-gang,ZHANG Guo-du,JIANG Yu,LIU Chun-feng
地球物理学进展 . 2019, (5): 2016 -2021 .  DOI: 10.6038/pg2019CC0327