“SEADRAGON”海洋磁测仪拖鱼工业设计研究
王开天, 杜爱民, 罗浩, 赵琳, 孙树全, 李智
Industrial design of the“SEADRAGON”tow fish marine magnetometer
WANG Kai-tian, DU Ai-min, LUO Hao, ZHAO Lin, SUN Shu-quan, LI Zhi
地球物理学进展 . 2019, (6): 2515 -2520 .  DOI: 10.6038/pg2019CC0200